fbpx
Skip to content Skip to footer

9 Test

Anemi Paketi

Demir bağlama kapasitesi (IBC) testi, demire bağlanan ve onu kan dolaşımında taşıyan bir protein olan transferrin miktarını ölçen bir kan testidir.

IBC ayrıca toplam demir bağlama kapasitesi (TIBC) olarak da bilinir. Transferrin doygunluğu (TSAT), serum demirinin TIBC’ye bölünmesiyle hesaplanır. IBC testi, demir seviyelerini ve vücudun demir deposunu değerlendirmek için genellikle demir testi ile birlikte kullanılır.

Yüksek IBC seviyeleri, demir eksikliği anemisi veya kronik iltihaplanma gibi durumlarda ortaya çıkabilen demire bağlanmak için daha fazla miktarda transferrin bulunduğunu gösterebilir.

Düşük IBC seviyeleri, hemokromatoz veya karaciğer hastalığı gibi durumlarda ortaya çıkabilen demire bağlanmak için daha az transferrin bulunduğunu gösterebilir.

Haptoglobin testi, kandaki haptoglobin seviyesini ölçmek için kullanılır. Haptoglobin, kan dolaşımından serbest hemoglobine (kırmızı kan hücrelerinin bir bileşeni) bağlanan ve çıkarılmasına yardımcı olan bir proteindir. Kırmızı kan hücreleri hasar gördüğünde veya yok edildiğinde, haptoglobin idrarda kaybolmasını önlemek için serbest hemoglobine bağlanır.

 

Haptoglobin seviyelerinde bir azalma, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması olan hemolizin varlığını gösterebilir. Hemoliz, hemolitik anemi, karaciğer hastalığı veya kan pıhtılaşma bozuklukları gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. Yüksek haptoglobin seviyeleri iltihaplanma, enfeksiyon veya kanseri gösterebilir. Belirli durumları teşhis etmek ve izlemek için genellikle diğer testlerle birlikte kullanılır.

Hemoglobin Elektroforez testi, bir kişinin kanındaki farklı hemoglobin türlerini ayırmak ve ölçmek için kullanılır. Hemoglobin, vücudun dokularına oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir. Normal hemoglobin (HbA), hemoglobin A2 (HbA2) ve hemoglobin F (HbF) dahil olmak üzere birkaç farklı hemoglobin türü vardır.

Test, orak hücreli anemi, talasemi ve hemoglobinopatiler dahil olmak üzere çeşitli kan bozukluklarını teşhis etmek ve izlemek için kullanılır. Örneğin, orak hücreli anemide test, sert, orak biçimli bir yapı oluşturabilen, HbS adı verilen anormal bir hemoglobin biçimi gösterecektir. Talasemide, test anormal miktarda HbA2 veya HbF gösterecektir.

Test, bir kan örneği alınarak ve farklı hemoglobin türlerini elektrik yüklerine göre ayıran bir elektroforez makinesinden geçirilerek gerçekleştirilir. Ayrılan hemoglobin bantları daha sonra ölçülür ve mevcut herhangi bir anormal tür veya miktar olup olmadığını belirlemek için bir referans aralığıyla karşılaştırılır.

Hemogram (tam kan sayımı veya CBC olarak da bilinir), kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler dahil olmak üzere kanın çeşitli bileşenlerini ölçen bir testtir. Test ayrıca, kanın oksijen taşıma kapasitesinin göstergeleri olan hemoglobin ve hematokritin ve kırmızı kan hücrelerinin ortalama boyutunun bir ölçüsü olan ortalama alyuvar hacminin (MCV) ölçümünü de içerir.

Genel sağlığı değerlendirmek ve anemi, enfeksiyon, lösemi ve diğer kan hastalıkları gibi çeşitli tıbbi durumların teşhis ve izlenmesine yardımcı olmak için bir hemogram testi kullanılır.

Test, kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısı, boyutu ve şekli hakkında bilgi verebilir. Ayrıca kandaki hemoglobin ve diğer proteinlerin miktarı hakkında bilgi verebilir. Anormal bir hemogram, kan hücrelerinin yapıldığı kemik iliği veya hasarlı kan hücrelerinin dolaşımdan çıkarılmasına yardımcı olan dalak ile ilgili bir sorunu gösterebilir.

Hemogram testi genellikle rutin bir fizik muayenenin parçası olarak yapılır, ancak belirli bir tıbbi durum için tanısal çalışmanın bir parçası olarak veya mevcut bir durumun ilerlemesini izlemenin bir yolu olarak da yapılabilir.

Periferik kan yayması veya manuel diferansiyel olarak da bilinen Periferik Smear testi, bir hastanın periferik kan örneğini (tipik olarak koldaki bir damardan alınan kan) mikroskop altında inceleyen bir laboratuvar testidir.

Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler dahil olmak üzere farklı kan hücrelerinin boyutunu, şeklini ve yapısını değerlendirmek için kullanılır.

Test anemi, lösemi, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları ve kan hücrelerini etkileyen diğer durumların saptanmasına yardımcı olabilir.

Test tipik olarak bir sağlık uzmanı tarafından rutin bir kontrolün parçası olarak veya belirli bir tıbbi durum için tanısal değerlendirmenin bir parçası olarak istenir.

Demir testi, kan dolaşımındaki demir seviyesini ölçen bir kan testidir. Demir, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobin üretimi için gerekli olan temel bir mineraldir.

Demir, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için de önemlidir. Demir testi, demir eksikliği anemisini teşhis etmek, demir replasman tedavisini izlemek veya demir depolarını değerlendirmek için kullanılır.

Demir eksikliği anemisi, yetersiz beslenme, kan kaybı, malabsorpsiyon veya kronik hastalıklara bağlı olabilen vücuttaki demir eksikliğinden kaynaklanır. Kandaki düşük demir seviyeleri, demir eksikliği anemisini gösterebilir. Kandaki yüksek demir seviyeleri, vücudun çok fazla demir emdiği ve organlarda depolanıp hasara neden olabileceği bir durum olan hemokromatozise işaret edebilir.

Ferritin testi, kan dolaşımındaki ferritin seviyesini ölçen bir kan testidir. Ferritin, vücutta demir depolayan bir proteindir. Ferritin testi, vücudun demir depolarını değerlendirmek için kullanılır ve demir eksikliği anemisini teşhis etmeye, demir replasman tedavisini izlemeye veya demir eksikliği ile ilgili olmayan aneminin nedenini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca iltihabı, karaciğer hastalığını ve belirli kanser türlerini değerlendirmek için kullanılır.

Ferritin, demir depolarının iyi bir göstergesidir çünkü vücut demir depoladığında artar ve vücutta demir azaldığında azalır. Kandaki düşük ferritin seviyeleri demir eksikliği anemisini gösterebilir. Hemokromatoz, iltihaplanma ve belirli kanser türleri gibi durumlarda yüksek ferritin seviyeleri oluşabilir.

Ferritin seviyesinin inflamasyon ve enfeksiyonlar gibi diğer durumlarda da yükselebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle diğer test sonuçları ve klinik bulgularla birlikte yorumlanmalıdır.

B12 Vitamini testi, kandaki B12 Vitamini miktarını ölçer. B12 vitamini, uygun kırmızı kan hücresi oluşumu, nörolojik fonksiyon ve DNA sentezi için gerekli olan suda çözünen bir vitamindir. Esas olarak et, balık ve süt ürünleri dahil olmak üzere hayvansal ürünlerde bulunur ve ek olarak da bulunur.

B12 vitamini testi vücuttaki B12 vitamini durumunu değerlendirmek ve eksiklik veya fazlalığı tespit etmek için kullanılır. B12 vitamini eksikliği nispeten yaygındır ve zayıf diyet alımı, malabsorpsiyon bozuklukları veya pernisiyöz anemi gibi mide ve ince bağırsağı etkileyen durumlarda ortaya çıkabilir. B12 Vitamini eksikliğinin belirtileri yorgunluk, halsizlik, kabızlık, sinir hasarı ve anormal kalp ritimlerini içerir.

Test, bir kan örneği alınarak ve kandaki B12 Vitamini seviyesinin ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Sonuçlar tipik olarak mililitre başına pikogram (pg/mL) veya litre başına nanomol (nmol/L) cinsinden rapor edilir. B12 Vitamini için normal aralık laboratuvara bağlı olarak değişecektir, ancak genellikle normal B12 Vitamini seviyesinin 200 ila 900 pg/mL veya 150-900 pmol/L olduğu kabul edilir.

B12 Vitamini test sonuçlarının, hastanın klinik semptomları ve diğer ilgili laboratuvar test sonuçları bağlamında yorumlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Ek olarak, bu sonuçlar bazı durumlarda yanlış pozitif olabilir. Bu nedenle, tanıyı doğrulamak için ek tanı testlerine ihtiyaç duyulabilir ve bu test sonuçlarını bir tıp uzmanının yorumlaması gerekir.

Contact Form

    Sohbete Başla
    Merhaba 👋 Size nasıl yardımcı olabiliriz?