fbpx
Skip to content Skip to footer

14 Test

Unutkanlık Paketi

Unutkanlık Paketi

Bu test unutkanlığın sebebini araştıran 14 tahlilden oluşan gelişmiş bir laboratuvar paketidir.

Unutkanlık çoğu zaman normal gibi görünse de, ilerleyen yaş ile birlikte endişe verici olabilir. Vücuttaki bazı hastalıkların ya da hormon yetersizliklerinin ve vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Alzheimer, demans,depresyon gibi hastalıklarda en sık görülen bulgulardan biri unutkanlıktır.

Kişileri hatırlayamamak, aynı soruyu tekrar tekrar sormak, adresleri unutmak, zamanları karıştırmak, ve yönünüzü kaybetmek gibi unutkanlık problemleri yaşıyorsanız, unutkanlık ciddiye alınması gereken bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Unutkanlık paketi ile hormon, vitamin ve kan değerlerinizi ölçümleyebilirsiniz. Unutkanlığa sebep olabilecek problemleri çözmek için doğru bir adım atabilirsiniz.

 

Yüksek hassasiyetli C-reaktif protein (hs-CRP) testi, kandaki CRP düzeylerini ölçen bir kan testidir. Bu test normal CRP testine benzer, ancak daha hassastır, yani çok düşük CRP seviyelerini bile tespit edebilir. hs-CRP testi, özellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi kalp hastalığı için başka risk faktörlerine sahip kişilerde kalp hastalığı riskini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Kandaki yüksek hs-CRP seviyeleri, diğer semptomların yokluğunda bile kalp hastalığı riskinin arttığını gösterebilir. Bu test ayrıca, romatoid artrit ve kanser gibi iltihaplanma ile ilişkili durumlarda iltihaplanmayı ve tedaviye yanıtı izlemek için de kullanılabilir.

Glikoz açlık testi yaygın olarak kullanılan bir tıbbi test değildir. Standart laboratuvar testlerinde bulunmaz veya tıp uzmanları tarafından geniş çapta kabul görmez. Bu testin ne olduğu veya ne işe yaradığı hakkında güvenilir kaynaklar bulamadım. Muhtemelen resmi olarak tanınan bir test değildir ve amacı ve metodolojisi tam olarak belirlenmemiştir. Özellikle amacından veya geçerliliğinden emin değilseniz, herhangi bir tıbbi test için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

B9 Vitamini testi olarak da bilinen folat testi, kandaki folat seviyesini ölçen bir kan testidir. Folat, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve sinir sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan bir B vitaminidir. DNA sentezi ve onarımı için de gereklidir.

Test, anemiye yol açabilen folat eksikliğini değerlendirmek ve ayrıca folat eksikliğinin tedavisini izlemek için kullanılır. Folat eksikliğine zayıf diyet alımı, malabsorpsiyon, alkol tüketimi, bazı ilaçlar veya kanser, inflamatuar bağırsak hastalığı ve böbrek hastalığı gibi tıbbi durumlar neden olabilir.

Kandaki düşük folat seviyeleri bir eksikliği gösterebilir ve yüksek seviyeler aşırı dozda takviyeleri veya hiperhomosisteinemi adı verilen nadir bir durumu gösterebilir. Bu test genellikle aneminin nedenini değerlendirmek ve tedaviyi izlemek için B12 vitamini testi gibi diğer testlerle birlikte kullanılır.

Hemogram (tam kan sayımı veya CBC olarak da bilinir), kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler dahil olmak üzere kanın çeşitli bileşenlerini ölçen bir testtir. Test ayrıca, kanın oksijen taşıma kapasitesinin göstergeleri olan hemoglobin ve hematokritin ve kırmızı kan hücrelerinin ortalama boyutunun bir ölçüsü olan ortalama alyuvar hacminin (MCV) ölçümünü de içerir. Genel sağlığı değerlendirmek ve anemi, enfeksiyon, lösemi ve diğer kan hastalıkları gibi çeşitli tıbbi durumların teşhis ve izlenmesine yardımcı olmak için bir hemogram testi kullanılır.Test, kırmızı kan hücrelerinin,beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısı, boyutu ve şekli hakkında bilgi verebilir. Ayrıca kandaki hemoglobin ve diğer proteinlerin miktarı hakkında bilgi verebilir. Anormal bir hemogram, kan hücrelerinin yapıldığı kemik iliği veya hasarlı kan hücrelerinin dolaşımdan çıkarılmasına yardımcı olan dalak ile ilgili bir sorunu gösterebilir. Hemogram testi genellikle rutin bir fizik muayenenin parçası olarak yapılır, ancak belirli bir tıbbi durum için tanısal çalışmanın bir parçası olarak veya mevcut bir durumun ilerlemesini izlemenin bir yolu olarak da yapılabilir.

 

Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) testi, vücuttaki TSH seviyesini ölçen bir kan testidir. TSH, hipofiz bezi tarafındanüretilen ve tiroid bezini tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) hormonlarını üretmesi ve salması için uyaran bir hormondur. 

TSH testi, hipotiroidizm (az aktif tiroid) ve hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) gibi tiroid bozukluklarının teşhis edilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Sağlıklı bir bireyde TSH düzeyi, kandaki tiroid hormonlarının düzeyine göre değişiklik gösterecektir. Tiroid hormonlarının seviyesi düşük olduğunda, hipofiz bezi tiroid bezini daha fazla hormon üretmesi için uyarmak için daha fazla TSH salgılar. Tersine, tiroid hormonlarının seviyesi yüksek olduğunda, hipofiz bezi daha az TSH salacaktır.

TSH testi, kan örneği alınarak ve kandaki TSH seviyesinin ölçülmesiyle yapılır. Sonuçlar tipik olarak litre başına mili-uluslararası birim (mIU/L) cinsinden rapor edilir. TSH seviyeleri için normal aralık laboratuvara bağlı olarak değişecektir, ancak genellikle kandaki yüksek TSH seviyesinin hipotiroidizmin bir göstergesi olduğu ve kandaki düşük TSH seviyesinin hipertiroidizmin bir göstergesi olduğu kabul edilir. .

TSH testi sonuçlarının hastanın klinik semptomları bağlamında yorumlanması gerektiğini ve tanıyı doğrulamak için T4 ve T3 gibi diğer tiroid fonksiyon testlerinin yanı sıra ek tanısal testlerin gerekli olabileceğini unutmamak önemlidir.

Alanin Aminotransferaz (ALT) testi, kandaki ALT enziminin seviyesini ölçen bir kan testidir. ALT öncelikle karaciğerde bulunur, ancak böbrekler ve kalp gibi diğer organlarda da küçük miktarlarda bulunabilir. Kandaki yüksek ALT seviyeleri, karaciğer hasarı veya hastalığının bir işareti olabilir.

Bu test tipik olarak karaciğer hastalığı veya hasarını teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için Aspartat Aminotransferaz (AST) testi gibi diğer testlerle birlikte bir karaciğer fonksiyon panelinin parçası olarak istenir. Yüksek ALT seviyelerinin yaygın nedenleri arasında viral hepatit, alkol kötüye kullanımı ve bazı ilaçlar bulunur. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, siroz veya kanserden kaynaklanan karaciğer hasarının bir belirteci olarak da kullanılabilir. Normal ALT aralığı laboratuvara bağlı olarak değişir, ancak tipik olarak yetişkin erkekler için 7-56 IU/L ve yetişkin kadınlar için 7-40 IU/L arasındadır. Yüksek ALT seviyeleri, karaciğerle ilgili bir sorunu gösterebilir ve daha fazla değerlendirme gerektirebilir.

Aspartat aminotransferaz (AST) testi, kandaki aspartat aminotransferaz enziminin seviyesini ölçen bir kan testidir. AST, karaciğer, kalp, kas ve beyin dahil olmak üzere çeşitli organlarda bulunan bir enzimdir. Bu organlar hasar gördüğünde kandaki AST seviyesi yükselebilir.

AST genellikle karaciğer hasarının bir belirteci olarak kullanılır, bu nedenle AST testi öncelikle karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek ve karaciğer hastalığını saptamak ve izlemek için kullanılır. Yüksek AST seviyeleri, karaciğer hasarını veya viral hepatit, yağlı karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibi hastalıkları gösterebilir.

AST testi ayrıca kas yaralanmasını değerlendirmek için de kullanılabilir. AST kas dokusunda bulunur ve kas dokusu hasar gördüğünde kandaki AST seviyesi artabilir. Yüksek AST seviyeleri, kas yaralanmasını veya kas distrofisi veya miyozit gibi hastalıkları gösterebilir.

 

AST testi sonuçlarının, hastanın klinik sunumu bağlamında yorumlanması ve alanin aminotransferaz (ALT) ve alkalin fosfataz (ALP) gibi diğer test sonuçlarının, AST olarak karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. seviyeleri hemoliz, miyokard enfarktüsü ve kemik kırılması gibi diğer durumlarda da yükselebilir.

Kan üre nitrojeni (BUN) testi olarak da bilinen üre testi, kandaki üre nitrojen miktarını ölçen bir kan testidir. Üre, protein parçalandığında karaciğerde oluşan atık bir üründür. Böbrekler kandaki üreyi süzer ve idrarla dışarı atar.

BUN testi, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini değerlendirmek için kullanılır. Kandaki yüksek düzeyde üre nitrojen, böbrek hastalığının bir göstergesi veya karaciğerin proteini işleme yeteneğinde bir sorun olabilir. Kandaki düşük üre nitrojen seviyesi, yetersiz beslenmenin veya aşırı aktif bir tiroidin göstergesi olabilir.

BUN testi, kan örneği alınarak kandaki üre nitrojen seviyesinin ölçülmesiyle yapılır. Sonuçlar tipik olarak miligram/desilitre (mg/dL) cinsinden rapor edilir. BUN için normal aralık laboratuvara bağlı olarak değişecektir, ancak genellikle normal bir BUN seviyesinin 6 ila 20 mg/dL arasında olduğu kabul edilir.

BUN testi sonuçlarının, hastanın klinik semptomları ve diğer böbrek fonksiyon testleri sonuçları bağlamında yorumlanması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Ek olarak, bu sonuçlar bazı durumlarda yanlış pozitif olabilir. Bu nedenle, tanıyı doğrulamak için ek tanı testlerine ihtiyaç duyulabilir ve bu test sonuçlarını bir tıp uzmanının yorumlaması gerekir.

B12 Vitamini testi, kandaki B12 Vitamini miktarını ölçer. B12 vitamini, uygun kırmızı kan hücresi oluşumu, nörolojik fonksiyon ve DNA sentezi için gerekli olan suda çözünen bir vitamindir. Esas olarak et, balık ve süt ürünleri dahil olmak üzere hayvansal ürünlerde bulunur ve ek olarak da bulunur.

B12 vitamini testi vücuttaki B12 vitamini durumunu değerlendirmek ve eksiklik veya fazlalığı tespit etmek için kullanılır. B12 vitamini eksikliği nispeten yaygındır ve zayıf diyet alımı, malabsorpsiyon bozuklukları veya pernisiyöz anemi gibi mide ve ince bağırsağı etkileyen durumlarda ortaya çıkabilir. B12 Vitamini eksikliğinin belirtileri yorgunluk, halsizlik, kabızlık, sinir hasarı ve anormal kalp ritimlerini içerir.

Test, bir kan örneği alınarak ve kandaki B12 Vitamini seviyesinin ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Sonuçlar tipik olarak mililitre başına pikogram (pg/mL) veya litre başına nanomol (nmol/L) cinsinden rapor edilir. B12 Vitamini için normal aralık laboratuvara bağlı olarak değişecektir, ancak genellikle normal B12 Vitamini seviyesinin 200 ila 900 pg/mL veya 150-900 pmol/L olduğu kabul edilir.

B12 Vitamini test sonuçlarının, hastanın klinik semptomları ve diğer ilgili laboratuvar test sonuçları bağlamında yorumlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Ek olarak, bu sonuçlar bazı durumlarda yanlış pozitif olabilir. Bu nedenle, tanıyı doğrulamak için ek tanı testlerine ihtiyaç duyulabilir ve bu test sonuçlarını bir tıp uzmanının yorumlaması gerekir.

Homosistein testi, kandaki homosistein seviyesini ölçmek için kullanılır. Homosistein, normalde kanda küçük miktarlarda bulunan bir amino asittir. Hiperhomosisteinemi olarak da bilinen yüksek homosistein seviyeleri, kardiyovasküler hastalık, inme ve diğer sağlık sorunlarının gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olabilir.

Test, genellikle koldaki bir damardan alınan bir kan örneğindeki kandaki homosistein miktarını ölçer. Kandaki homosistein seviyeleri için normal aralığın genellikle litre başına 4 ila 15 mikromol (µmol/L) olduğu kabul edilir. 15 µmol/L’nin üzerindeki bir seviye yüksek kabul edilir.

Yüksek homosistein seviyelerine folat, B6 vitamini ve B12 vitamini gibi bazı B vitaminlerinin eksikliği neden olabilir. Hiperhomosisteinemi, belirli genetik mutasyonlardan da kaynaklanabilir.

Test, bir hastada kardiyovasküler hastalık, inme veya diğer sağlık sorunlarına işaret eden semptomlar, belirtiler veya risk faktörleri gösterdiğinde ve ayrıca hiperhomosisteinemili hastalarda B vitaminleri veya diğer ilaçlarla tedavinin etkisini izlemek için istenir.

Yüksek bir homosistein seviyesinin mutlaka bir kişinin kardiyovasküler hastalık, inme veya diğer sağlık sorunları geliştireceğini göstermediğini, ancak yaş, cinsiyet, sigara içme, hipertansiyon, diyabet gibi diğer faktörlerden bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edildiğini not etmek önemlidir. ve ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü de dikkate alınmalıdır.

D vitamini testi, kandaki D vitamini seviyesini ölçer. D vitamini, güçlü kemiklerin ve dişlerin korunması için gerekli olan kalsiyum ve fosforun vücudun emiliminde hayati bir rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. Ayrıca bağışıklık sisteminde ve hücre büyümesinin düzenlenmesinde rol oynar.

D vitamininin iki formu vardır: D2 vitamini (ergokalsiferol) ve D3 vitamini (kolekalsiferol). D3 vitamini, güneş ışığına maruz kaldığında cilt tarafından üretilen formdur ve takviyelerde daha yaygın olarak bulunan formdur.

D vitamini eksikliği, özellikle sınırlı güneş maruziyeti, koyu ten, ileri yaş, obezite ve enflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı ve kistik fibroz gibi belirli sağlık sorunları olan kişilerde nispeten yaygındır. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında zayıf kemikler, kas zayıflığı ve düşme ve kırık riskinde artış yer alır.

Test, bir kan örneği alınarak ve plazma veya serumdaki D vitamini seviyesi ölçülerek yapılır. Sonuçlar tipik olarak mililitre başına nanogram (ng/mL) veya litre başına nanomol (nmol/L) cinsinden rapor edilir. D vitamini için normal aralık laboratuvara bağlı olarak değişecektir, ancak genellikle normal bir D vitamini seviyesinin 30 ila 74 ng/mL (75 ve 185 nmol/L) arasında olduğu kabul edilir.

D Vitamini test sonuçlarının, hastanın klinik semptomları ve diğer ilgili laboratuvar test sonuçları bağlamında yorumlanması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Ek olarak, bu sonuçlar bazı durumlarda yanlış pozitif olabilir. Bu nedenle, tanıyı doğrulamak için ek tanı testlerine ihtiyaç duyulabilir ve bu test sonuçlarını bir tıp uzmanının yorumlaması gerekir.

Kreatinin testi kandaki kreatinin seviyesini ölçer. Kreatinin, kas metabolizması tarafından üretilen ve böbrekler tarafından atılan bir atık üründür. Test, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve böbrek hastalığı tedavisinin etkinliğini izlemek için kullanılır. Kandaki yüksek kreatinin seviyeleri, böbreklerin düzgün çalışmadığını gösterebilir

Contact Form

    Sohbete Başla
    Merhaba 👋 Size nasıl yardımcı olabiliriz?